DAIKIN

MÁY LẠNH DAIKIN MÁY LẠNH LG MÁY LẠNH PANASONIC MÁY LẠNH TOSHIBA MÁY LẠNH CASPER MÁY LẠNH NAGAKAWA MÁY LẠNH SAMSUNG MÁY LẠNH GREE MÁY LẠNH MIDEA MÁY LẠNH REETECH MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY MÁY LẠNH FUNIKI MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC MÁY LẠNH HITACHI MÁY LẠNH SUMIKIRA MÁY LẠNH DAIRRY MÁY LẠNH SHARP MÁY LẠNH CARRIER MÁY LẠNH AQUA MÁY LẠNH HIKAWA MÁY BƠM NƯỚC THẢI MÁY LẠNH KINGPUMP ỐNG GIÓ MỀM MÁY GIẶT
DAIKIN

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V gas R410A

1.0HP

Giá: 13.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V gas R410A

1.5HP

Giá: 15.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9/RZFC40DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9/RZFC40DVM inverter gas R32

1.5HP

Giá: 16.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V inverter gas R32

2.0HP

Giá: 24.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVMA9/RZF50CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVMA9/RZF50CV2V inverter gas R32

2.0HP

Giá: 26.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

2.0HP

Giá: 16.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V gas R410A

2.0HP

Giá: 19.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9/RZFC50DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9/RZFC50DVM inverter gas R32

2.0HP

Giá: 21.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V gas R410A

2.5HP

Giá: 20.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF60BV1/RZF60CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF60BV1/RZF60CV2V inverter gas R32

2.5HP

Giá: 30.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA60BVMA9/RZF60CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA60BVMA9/RZF60CV2V inverter gas R32

2.5HP

Giá: 33.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V gas R410A

2.5HP

Giá: 24.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM inverter gas R32

2.5HP

Giá: 25.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410A

3.0HP

Giá: 28.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA71BVMA9/RZF71CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA71BVMA9/RZF71CV2V inverter gas R32

3.0HP

Giá: 34.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V gas R410A

3.0HP

Giá: 22.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V gas R410A

3.0HP

Giá: 26.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9/RZFC71DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9/RZFC71DVM inverter gas R32

3.0HP

Giá: 30.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410A

3.5HP

Giá: 29.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9/RZFC85DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9/RZFC85DVM inverter gas R32

3.5HP

Giá: 31.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA100BVMA9/RZF100CVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA100BVMA9/RZF100CVM inverter gas R32

4.0HP

Giá: 41.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V gas R410A

4.0HP

Giá: 28.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) gas R410A

4.0HP

Giá: 34.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM inverter gas R32

4.0HP

Giá: 36.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V gas R410A

4.5HP

Giá: 32.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410A

5.0HP

Giá: 36.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V gas R410A

5.0HP

Giá: 34.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA9/RZF125CVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA9/RZF125CVM inverter gas R32

5.0HP

Giá: 44.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9/RZFC125DY1 inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9/RZFC125DY1 inverter gas R32

5.0HP

Giá: 39.350.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410A

5.5HP

Giá: 40.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA140BVMA9/RZF140CVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA140BVMA9/RZF140CVM inverter gas R32

5.5HP

Giá: 48.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC140DVM9/RZFC140DY1 inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC140DVM9/RZFC140DY1 inverter gas R32

5.5HP

Giá: 42.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V gas R410A

6.0HP

Giá: 42.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200QY1 / RZUR200QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200QY1 / RZUR200QY1 Inverter gas R410A

8.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200PY1/RZUR200PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200PY1/RZUR200PY1 Inverter gas R410A

8.0HP

Giá: 82.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN80HV1/RN80HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN80HV1/RN80HY19 gas R410A

8.0HP

Giá: 71.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250QY1 / RZUR250QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250QY1 / RZUR250QY1 Inverter gas R410A

10HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250PY1/RZUR250PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250PY1/RZUR250PY1 Inverter gas R410A

10HP

Giá: 84.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN100HV1/RCN100HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN100HV1/RCN100HY19 gas R410A

10HP

Giá: 75.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 / RZUR300QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 / RZUR300QY1 Inverter gas R410A

13HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN125HY1/RCN125HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN125HY1/RCN125HY19 gas R410A

13HP

Giá: 102.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 / RZUR400QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 / RZUR400QY1 Inverter gas R410A

18HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400PY1/RZUR400PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400PY1/RZUR400PY1 Inverter gas R410A

15HP

Giá: 135.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN150HY1/RCN150HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN150HY1/RCN150HY19 gas R410A

15HP

Giá: 129.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 / RZUR450QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 / RZUR450QY1 Inverter gas R410A

20HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19 gas R410A

20HP

Giá: 137.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1 Inverter gas R410A

20HP

Giá: 144.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 / RZUR500QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 / RZUR500QY1 Inverter gas R410A

22HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
Zalo
Hotline