MÁY LẠNH DAIKIN

MÁY LẠNH DAIKIN MÁY LẠNH LG MÁY LẠNH PANASONIC MÁY LẠNH TOSHIBA MÁY LẠNH CASPER MÁY LẠNH NAGAKAWA MÁY LẠNH SAMSUNG MÁY LẠNH GREE MÁY LẠNH MIDEA MÁY LẠNH REETECH MÁY LẠNH MITSUBISHI HEAVY MÁY LẠNH FUNIKI MÁY LẠNH MITSUBISHI ELECTRIC MÁY LẠNH HITACHI MÁY LẠNH SUMIKIRA MÁY LẠNH DAIRRY MÁY LẠNH SHARP MÁY LẠNH CARRIER MÁY LẠNH AQUA MÁY LẠNH HIKAWA MÁY BƠM NƯỚC THẢI MÁY LẠNH KINGPUMP ỐNG GIÓ MỀM MÁY GIẶT
MÁY LẠNH DAIKIN
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25XAV1V/RF25XAV1V

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF25XAV1V/RF25XAV1V

1.0HP

Giá: 7.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF25XVMV/RKF25XVMV

1.0HP

Giá: 10.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV- Loại Tiêu chuẩn-Inverter gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV- Loại Tiêu chuẩn-Inverter gas R32

1.0HP

Giá: 9.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV - Inverter gas R32

Máy lạnh treo tường FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV - Inverter gas R32

1.0HP

Giá: 11.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB25XVMV/RKB25XVMV Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB25XVMV/RKB25XVMV Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

1.0HP

Giá: 9.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV-Inverter Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV-Inverter Gas R32

1.0HP

Giá: 14.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV - Inverter Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV - Inverter Gas R32

1.0HP

Giá: 10.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V - Loại tiêu chuẩn - Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V - Loại tiêu chuẩn - Gas R32

1.0HP

Giá: 7.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35XAV1V/RF35XAV1V

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTF35XAV1V/RF35XAV1V

1.5HP

Giá: 9.800.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF35XVMV/RKF35XVMV

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF35XVMV/RKF35XVMV

1.5HP

Giá: 12.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB35XVVMV/RKB35XVMV - Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB35XVVMV/RKB35XVMV - Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

1.5HP

Giá: 11.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV- Loại Tiêu chuẩn-Inverter gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV- Loại Tiêu chuẩn-Inverter gas R32

1.5hp

Giá: 11.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV - Inverter gas R32

Máy lạnh treo tường FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV - Inverter gas R32

1.5HP

Giá: 14.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35UV1V/RF35UV1V - Loại tiêu chuẩn - Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTF35UV1V/RF35UV1V - Loại tiêu chuẩn - Gas R32

1.5HP

Giá: 9.800.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV- Inverter Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV- Inverter Gas R32

1.5HP

Giá: 17.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV - Inverter Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV - Inverter Gas R32

1.5HP

Giá: 12.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF50XVMV/RKF50XVMV

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF50XVMV/RKF50XVMV

2.0HP

Giá: 18.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V/RF50XV1V không inverter - gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTF50XV1V/RF50XV1V không inverter - gas R32

2.0HP

Giá: 15.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50XVMV/RKB50XVMV - Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB50XVMV/RKB50XVMV - Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

2.0HP

Giá: 17.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường FTKY50WVMV/RKY50WVMV - Inverter gas R32

Máy lạnh treo tường FTKY50WVMV/RKY50WVMV - Inverter gas R32

2.0HP

Giá: 21.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV- Loại Tiêu chuẩn-Inverter gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV- Loại Tiêu chuẩn-Inverter gas R32

2.0HP

Giá: 17.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV- Inverter Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV- Inverter Gas R32

2.0HP

Giá: 27.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh Daikin treo tường FTKC50UVMV/RKC50UVMV Inverter R32

Máy lạnh Daikin treo tường FTKC50UVMV/RKC50UVMV Inverter R32

2.0HP

Giá: 19.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 Inverter Cao Cấp Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Panasonic CU/CS-XU24XKH-8 Inverter Cao Cấp Gas R32

2.5HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Reetech RTV24-TC-BI/RCV24-TC-BI inverter gas R32

Máy lạnh treo tường Reetech RTV24-TC-BI/RCV24-TC-BI inverter gas R32

2.5HP

Giá: 14.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF60XVMV/RKF60X1VMV

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKF60XVMV/RKF60X1VMV

2.5HP

Giá: 24.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60XVMV/RKB60XVMV - Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60XVMV/RKB60XVMV - Tiêu Chuẩn Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 22.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường FTKY60WVMV/RKY60WVMV - Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường FTKY60WVMV/RKY60WVMV - Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 29.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV/RKB60WVMV- Loại Tiêu Chuẩn-Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKB60WAVMV/RKB60WVMV- Loại Tiêu Chuẩn-Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 22.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC60UVMV/RKC60UVMV - Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC60UVMV/RKC60UVMV - Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 27.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV- cao cấp Inverter Gas R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV- cao cấp Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 35.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường FTKY71WVMV/RKY71WVMV - Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường FTKY71WVMV/RKY71WVMV - Inverter Gas R32

3.0HP

Giá: 32.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV Inverter Gas R32

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV Inverter Gas R32

3.0HP

Giá: 29.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV inverter R32

3.0HP

Giá: 39.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
MÁY LẠNH ÂM TRẦN

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC35AVM/RZFC35EVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC35AVM/RZFC35EVM Inverter Gas R32

1.5HP

Giá: 20.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM Inverter Gas R32

1.5HP

Giá: 20.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 Gas R410A

1.5HP

Giá: 18.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM Inverter Gas R32

2.0HP

Giá: 25.150.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 Gas R410A

2.0HP

Giá: 23.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC50AV1V/RC50AGV1V-Không Inverter-Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC50AV1V/RC50AGV1V-Không Inverter-Gas R32

2.0HP

Giá: 20.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V inverter R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V inverter R32

2.0HP

Giá: 28.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC50AVM/RZFC50DVM Inverter Gas R32

2.0HP

Giá: 25.150.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V R410

Máy lạnh âm trần daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V R410

2.0HP

Giá: 19.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V Gas R410A

2.5HP

Giá: 26.350.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 30.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 34.800.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 Gas R410A

2.5HP

Giá: 28.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC60AVM/RZFC60DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC60AVM/RZFC60DVM Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 30.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC60AV1V/RC60AGV1V-Không Inverter-Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC60AV1V/RC60AGV1V-Không Inverter-Gas R32

2.5HP

Giá: 27.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Gas R410A

3.5HP

Giá: 32.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC71AVM/RZFC71DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FFFC71AVM/RZFC71DVM Inverter Gas R32

3.0HP

Giá: 32.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V Inverter Gas R32

3.0HP

Giá: 36.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 Gas R410A

3.0HP

Giá: 31.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V Gas R410A

3.0HP

Giá: 27.350.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM/Y1 inverter R32 

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM/Y1 inverter R32 

2.0HP

Giá: 32.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC85AV1V/RC85AGV1V-Không Inverter-Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC85AV1V/RC85AGV1V-Không Inverter-Gas R32

3.5HP

Giá: 28.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM/RZFC85DVM/Y1 inverter R32 

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM/RZFC85DVM/Y1 inverter R32 

3.5HP

Giá: 33.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V Gas R410A

4.0HP

Giá: 31.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC100AV1V/RC100AGY1V-Không Inverter-Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC100AV1V/RC100AGY1V-Không Inverter-Gas R32

4.0HP

Giá: 33.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM Inverter Gas R32

4.0HP

Giá: 38.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 Gas R410A

4.0HP

Giá: 36.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM/RZF100CVMV inverter R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM/RZF100CVMV inverter R32

4.0HP

Giá: 42.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC140AV1V/RC140AGY1V-Không Inverter-Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC140AV1V/RC140AGY1V-Không Inverter-Gas R32

5.0HP

Giá: 39.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC125AV1V/RC125AGY1V-Không Inverter-Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCC125AV1V/RC125AGY1V-Không Inverter-Gas R32

4.5HP

Giá: 36.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM/RZF125CVMV inverter R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM/RZF125CVMV inverter R32

5.0HP

Giá: 46.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 Gas R410A

5.0HP

Giá: 40.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC125DVM/RZFC125DY1 Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC125DVM/RZFC125DY1 Inverter Gas R32

5.0HP

Giá: 42.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh âm trần daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V R410

Máy lạnh âm trần daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V R410

5.0HP

Giá: 35.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V Gas R410A

5.0HP

Giá: 37.350.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF140CVM/RZF140CVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF140CVM/RZF140CVM Inverter Gas R32

6.0HP

Giá: 50.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 Inverter Gas R32

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1 Inverter Gas R32

5.5HP

Giá: 46.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 Gas R410A

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 Gas R410A

5.5HP

Giá: 43.900.000đ 43.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V gas R410A

1.0HP

Giá: 13.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V gas R410A

1.5HP

Giá: 15.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9/RZFC40DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC40DVM9/RZFC40DVM inverter gas R32

1.5HP

Giá: 16.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF50BV1/RZF50CV2V inverter gas R32

2.0HP

Giá: 24.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVMA9/RZF50CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVMA9/RZF50CV2V inverter gas R32

2.0HP

Giá: 26.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V

2.0HP

Giá: 16.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V gas R410A

2.0HP

Giá: 19.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9/RZFC50DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9/RZFC50DVM inverter gas R32

2.0HP

Giá: 21.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V gas R410A

2.5HP

Giá: 20.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF60BV1/RZF60CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FDF60BV1/RZF60CV2V inverter gas R32

2.5HP

Giá: 30.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA60BVMA9/RZF60CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA60BVMA9/RZF60CV2V inverter gas R32

2.5HP

Giá: 33.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V gas R410A

2.5HP

Giá: 24.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC60DVM9/RZFC60DVM inverter gas R32

2.5HP

Giá: 25.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410A

3.0HP

Giá: 28.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA71BVMA9/RZF71CV2V inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA71BVMA9/RZF71CV2V inverter gas R32

3.0HP

Giá: 34.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V gas R410A

3.0HP

Giá: 22.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V gas R410A

3.0HP

Giá: 26.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9/RZFC71DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC71DVM9/RZFC71DVM inverter gas R32

3.0HP

Giá: 30.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410A

3.5HP

Giá: 29.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9/RZFC85DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC85DVM9/RZFC85DVM inverter gas R32

3.5HP

Giá: 31.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA100BVMA9/RZF100CVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA100BVMA9/RZF100CVM inverter gas R32

4.0HP

Giá: 41.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V gas R410A

4.0HP

Giá: 28.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1) gas R410A

4.0HP

Giá: 34.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC100DVM9/RZFC100DVM inverter gas R32

4.0HP

Giá: 36.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V gas R410A

4.5HP

Giá: 32.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410A

5.0HP

Giá: 36.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V gas R410A

5.0HP

Giá: 34.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA9/RZF125CVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA9/RZF125CVM inverter gas R32

5.0HP

Giá: 44.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9/RZFC125DY1 inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC125DVM9/RZFC125DY1 inverter gas R32

5.0HP

Giá: 39.350.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410A

5.5HP

Giá: 40.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA140BVMA9/RZF140CVM inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA140BVMA9/RZF140CVM inverter gas R32

5.5HP

Giá: 48.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC140DVM9/RZFC140DY1 inverter gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC140DVM9/RZFC140DY1 inverter gas R32

5.5HP

Giá: 42.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V gas R410A

6.0HP

Giá: 42.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200QY1 / RZUR200QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200QY1 / RZUR200QY1 Inverter gas R410A

8.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200PY1/RZUR200PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR200PY1/RZUR200PY1 Inverter gas R410A

8.0HP

Giá: 82.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN80HV1/RN80HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN80HV1/RN80HY19 gas R410A

8.0HP

Giá: 71.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250QY1 / RZUR250QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250QY1 / RZUR250QY1 Inverter gas R410A

10HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250PY1/RZUR250PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR250PY1/RZUR250PY1 Inverter gas R410A

10HP

Giá: 84.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN100HV1/RCN100HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN100HV1/RCN100HY19 gas R410A

10HP

Giá: 75.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 / RZUR300QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR300QY1 / RZUR300QY1 Inverter gas R410A

13HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN125HY1/RCN125HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN125HY1/RCN125HY19 gas R410A

13HP

Giá: 102.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 / RZUR400QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400QY1 / RZUR400QY1 Inverter gas R410A

18HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400PY1/RZUR400PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400PY1/RZUR400PY1 Inverter gas R410A

15HP

Giá: 135.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN150HY1/RCN150HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDN150HY1/RCN150HY19 gas R410A

15HP

Giá: 129.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 / RZUR450QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR450QY1 / RZUR450QY1 Inverter gas R410A

20HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19 gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin 2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY19 gas R410A

20HP

Giá: 137.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1 Inverter gas R410A

20HP

Giá: 144.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 / RZUR500QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh giấu trần Daikin FDR500QY1 / RZUR500QY1 Inverter gas R410A

22HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
MÁY LẠNH ÁP TRẦN

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC40DV1/RZFC40DVM Tiêu chuẩn Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC40DV1/RZFC40DVM Tiêu chuẩn Inverter Gas R32

1.5HP

Giá: 16.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V Gas R410A

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V Gas R410A

1.5HP

Giá: 15.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC50DV1/RZFC50DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC50DV1/RZFC50DVM Inverter Gas R32

2.0HP

Giá: 21.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA50BVMV/RZF50CV2V Inverter Gas R32

2.0HP

Giá: 26.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V Gas R410A

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V Gas R410A

2.0HP

Giá: 19.800.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC60DV1/RZFC60DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC60DV1/RZFC60DVM Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 25.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA60BVMV/RZF60CV2V Inverter Gas R32

2.5HP

Giá: 32.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V Gas R410A

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V Gas R410A

2.5HP

Giá: 23.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC85DV1/RZFC85DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC85DV1/RZFC85DVM Inverter Gas R32

3.5HP

Giá: 29.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC71DV1/RZFC71DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC71DV1/RZFC71DVM Inverter Gas R32

3.0HP

Giá: 29.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA71BVMV/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA71BVMV/RZF71CV2V Inverter Gas R32

3.0HP

Giá: 33.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V gas R410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V gas R410A

3.0HP

Giá: 27.150.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V gas R410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V gas R410A

3.5HP

Giá: 27.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC100DV1/RZFC100DVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC100DV1/RZFC100DVM Inverter Gas R32

4.0HP

Giá: 33.350.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA100BVMV/RZF100CVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA100BVMV/RZF100CVM Inverter Gas R32

4.0HP

Giá: 39.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V Gas R410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V Gas R410A

4.0HP

Giá: 31.150.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC125DV1/RZFC125DY1 Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC125DV1/RZFC125DY1 Inverter Gas R32

5.0HP

Giá: 36.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

5.0HP

Giá: 43.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 Gas R410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 Gas R410A

5.0HP

Giá: 34.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC140DV1/RZFC140DY1 Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC140DV1/RZFC140DY1 Inverter Gas R32

5.5HP

Giá: 39.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 Gas R410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 Gas R410A

5.5HP

Giá: 37.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

6.0HP

Giá: 47.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V inverter R32

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V inverter R32

2.5HP

Giá: 39.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V inverter R32

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V inverter R32

2.0HP

Giá: 34.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC85AV1 / RZFC85AV19 - Inverter

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC85AV1 / RZFC85AV19 - Inverter

3.5HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVFC71AV1 / RZFC71AGV19 - Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVFC71AV1 / RZFC71AGV19 - Inverter

3.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V/RC85AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V/RC85AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

3.5HP

Giá: 31.300.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V/RC85AGV1V Không Inverter - Gas R32 - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V/RC85AGV1V Không Inverter - Gas R32 - 1 Pha

3.5HP

Giá: 29.450.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V gas R410A

3.0HP

Giá: 28.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V inverter

3.0HP

Giá: 43.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC100AV1 / RZFC100AV19 - Inverter

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC100AV1 / RZFC100AV19 - Inverter

4.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V/RC100AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V/RC100AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

4.0HP

Giá: 36.200.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM inverter gas R32

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM inverter gas R32

4.0HP

Giá: 51.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V gas R410A

4.0HP

Giá: 33.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V gas R410A

4.5HP

Giá: 37.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC125AV1 / RZFC125AY19 - Inverter - 3 pha

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC125AV1 / RZFC125AY19 - Inverter - 3 pha

5.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC125AV1V/RC125AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC125AV1V/RC125AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

5.0HP

Giá: 39.050.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V Gas R410

5.0HP

Giá: 46.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM inverter gas R32

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM inverter gas R32

5.0HP

Giá: 56.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC140AV1 / RZFC140AY19 - Inverter- 3 pha

Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin FVFC140AV1 / RZFC140AY19 - Inverter- 3 pha

6.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM inverter

5.5HP

Giá: 61.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC140AV1V/RC140AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC140AV1V/RC140AGY1V Không Inverter - Gas R32 - 3 Pha

6.0HP

Giá: 48.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V gas R410A

6.0HP

Giá: 53.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR8PV1 / RN80HY18 - Không inverter - gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR8PV1 / RN80HY18 - Không inverter - gas R410A

8.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200QV1 / RZUR200QY1 - Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200QV1 / RZUR200QY1 - Inverter

8.0HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200PV1/RZUR200PY1 inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR200PV1/RZUR200PY1 inverter gas R410A

8.0HP

Giá: 93.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10PV1 / RCN100HY18 - Không inverter - gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10PV1 / RCN100HY18 - Không inverter - gas R410A

10HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR250QY1 / RZUR250QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR250QY1 / RZUR250QY1 Inverter gas R410A

10HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250QV1 / RZUR250QY1 - Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250QV1 / RZUR250QY1 - Inverter

10HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1/RZUR250PY1 inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR250PV1/RZUR250PY1 inverter gas R410A

10HP

Giá: 94.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR250PY1/RZUR250PY1 inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR250PY1/RZUR250PY1 inverter gas R410A

10.0HP

Giá: 96.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR13PV1 / RCN125HEY18 - Không inverter - gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR13PV1 / RCN125HEY18 - Không inverter - gas R410A

13HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR300QY1 / RZUR300QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR300QY1 / RZUR300QY1 Inverter gas R410A

13HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR400PY1/RZUR400PY1 inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin nối ống gió FVPR400PY1/RZUR400PY1 inverter

15.HP

Giá: 144.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR15PV1 / RCN150HY18 - Không inverter - gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR15PV1 / RCN150HY18 - Không inverter - gas R410A

17HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR400QY1 / RZUR400QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR400QY1 / RZUR400QY1 Inverter gas R410A

18HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR500PY1/RZUR500PY1 inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR500PY1/RZUR500PY1 inverter gas R410A

20HP

Giá: 165.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR450QY1 / RZUR450QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR450QY1 / RZUR450QY1 Inverter gas R410A

20HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR500QY1 / RZUR500QY1 Inverter gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPR500QY1 / RZUR500QY1 Inverter gas R410A

22HP

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
HỆ THỐNG MÁY LẠNH MULTI

Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV Inverter Gas R32

6.0KW

Giá: 8.750.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM60RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM60RVMV Inverter Gas R32

6.0KW

Giá: 11.150.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter Gas R32

2.5KW

Giá: 4.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXP25RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXP25RVMV Inverter Gas R32

2.5KW

Giá: 7.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM25RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM25RVMV Inverter Gas R32

2.5KW

Giá: 7.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Âm Trần Multi NX Daikin FFA25RV1V Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Âm Trần Multi NX Daikin FFA25RV1V Inverter Gas R32

2.5KW

Giá: 9.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Treo Tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter Gas R32

2.5KW

Giá: 4.250.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXP35RVMV inverter gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXP35RVMV inverter gas R32

3.5kw

Giá: 8.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV inverter gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV inverter gas R32

3.5kW

Giá: 4.550.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM35RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM35RVMV Inverter Gas R32

3.5kW

Giá: 8.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Âm Trần Multi NX Daikin FFA35RV1V Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Âm Trần Multi NX Daikin FFA35RV1V Inverter Gas R32

3.5kW

Giá: 10.000.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Treo Tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter Gas R32

3.5kW

Giá: 4.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXM50RVMV inverter gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXM50RVMV inverter gas R32

5.0kW

Giá: 10.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin FMA50RVMV9 Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin FMA50RVMV9 Inverter Gas R32

5.0kW

Giá: 11.850.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh âm trần Multi NX Daikin FFA50RV1V inverter gas R32

Dàn lạnh âm trần Multi NX Daikin FFA50RV1V inverter gas R32

5.0kW

Giá: 11.700.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV inverter gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV inverter gas R32

5.0kW

Giá: 7.400.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Treo Tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter Gas R32

5.0kW

Giá: 7.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Nóng Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter Gas R32

Dàn Nóng Multi S Daikin MKC50RVMV Inverter Gas R32

5.0kW

Giá: 16.900.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Nóng Multi NX Daikin 3MKM52RVMV Inverter Gas R32

Dàn Nóng Multi NX Daikin 3MKM52RVMV Inverter Gas R32

5.2kW

Giá: 24.500.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin FMA60RVMV9 inverter gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin FMA60RVMV9 inverter gas R32

6.0KW

Giá: 12.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Âm Trần Multi NX Daikin FFA60RV1V Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Âm Trần Multi NX Daikin FFA60RV1V Inverter Gas R32

6.0KW

Giá: 13.600.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Nóng Multi NX Daikin 4MKM68RVMV Inverter Gas R32

Dàn Nóng Multi NX Daikin 4MKM68RVMV Inverter Gas R32

6.8kW

Giá: 30.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Nóng Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter Gas R32

Dàn Nóng Multi S Daikin MKC70SVMV Inverter Gas R32

7.0kW

Giá: 23.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV inverter gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV inverter gas R32

7.1kW

Giá: 8.950.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM71RVMV Inverter Gas R32

Dàn Lạnh Giấu Trần Multi NX Daikin CDXM71RVMV Inverter Gas R32

7.1kW

Giá: 11.650.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin FMA71RVMV9 inverter gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin FMA71RVMV9 inverter gas R32

7.1kW

Giá: 13.150.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV Inverter Gas R32

Dàn Nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV Inverter Gas R32

8.0kW

Giá: 35.100.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung

Dàn Nóng Multi NX Daikin 5MKM100RVMV Inverter Gas R32

Dàn Nóng Multi NX Daikin 5MKM100RVMV Inverter Gas R32

10.0kW

Giá: 42.800.000đ

Xem chi tiết ĐẠI LÝ CHUYÊN PHÂN PHỐI MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG - LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP - LH: 0909 333 162 Ms Hà - 0901 975 113 Mr Trung
Zalo
Hotline