Dự án

Dự án

dự án 4

dự án 4 sắp triển khai

dự án 3

B. Đối với dàn nóng: Nếu có thể, không nên lắp dàn nóng nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Không lắp dàn nóng ở nơi có gió thổi mạnh hoặc nhiều bụi rác. Dàn nóng phải để nơi tránh đổi gió. Không đặt dàn nóng ở nơi có nhiều người qua lại. Không nên đặt dàn nóng trực tiếp xuống đất.

dự án 2

B. Đối với dàn nóng: Nếu có thể, không nên lắp dàn nóng nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Không lắp dàn nóng ở nơi có gió thổi mạnh hoặc nhiều bụi rác. Dàn nóng phải để nơi tránh đổi gió. Không đặt dàn nóng ở nơi có nhiều người qua lại. Không nên đặt dàn nóng trực tiếp xuống đất.

dự án 1

B. Đối với dàn nóng: Nếu có thể, không nên lắp dàn nóng nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Không lắp dàn nóng ở nơi có gió thổi mạnh hoặc nhiều bụi rác. Dàn nóng phải để nơi tránh đổi gió. Không đặt dàn nóng ở nơi có nhiều người qua lại. Không nên đặt dàn nóng trực tiếp xuống đất.
Zalo
Hotline